library_books Nabavka i isporuka komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada sa nadogradnjom zapremine 7,5m3

arrow_downward Tražene specifikacije

Količina: 1 vozilo

Svrha:prikupljanje komunalnog čvrstog otpada podizanjem i pramjenjem kanti od 120 1 i 240 1 i kontejnera od 1100 1
Boja: Kabina: bijela
Boja: Nadogradnja: zelena
ZaStita od korozije: antikorozivna boja
Sajsija: dizajnirana za primjenu pod visokim opterecenjem
Motor Sasija sa kabinom i motorom
Ekoloska klasifikacija: treba da zadovolji evropske specifikacije EURO 6 Snaga motora: 118 KW EURO 6,160 KS pri 3500 o/min
Dozvoljena bruto masaje 7500 kg
Neto nosivost sasije maximalno 4790 kg,
• Polozaj upravljča: lijevo
Ručni mjenjač 6 brzina naprijed + 1 brzina unazad I
Automatska klima uredaj
Prednja svjetla za maglu
Broj cilindara 4 liniji
Tempomat
Pogonsko gorivo/dizel
Stabilizator zadnje osovine vi
Nosač rezervnog točka sa jednim osiguračem
Rezervni točak
Elementi za vezivanje nadogradnje
Plasticni branik
Zadnja zastita od podJijetanja !
Elektronski program stabilnosti (ESP) \ Disk kočice na prednjoj i zadnjoj osovini ,ABS sistem saelektronskom raspodjelom kočione
Komfort jednostruka kabina
Digitalni tahograf
Retrovizor - grijani
Nosač retrovizori , produženi
Komforno ogibljeno vozačevo sedjište, horizont, amortizacija
Naslon za ruke, vozačevo sjedište
Podesavanjestupa upravljača
Oplata poda od PVC-a
Elektr.podizači prozora, vozačeva i suvozačeva vrata
Grijanje filtera goriva
Upozorenje za voZnjuu unazad
Podesivo osvjetljenje instrument table
Tipke na volanu
Tehnička dokumentacija na jednom od sIuzbenih jezika BiH Odjel za sitnice sa zakljueavanjem
Odjel za sitnice centralni, u komandnoj ploči
Odjel za sitnice za odlaganje izmedju prednjih sjedišlta
Držač za čaše i Jedna pregrada za odlaganje iznad vjetrobrana
• Automatsko aktiviranje glavnog svjetla
Svjetla za magIu, halogena
Limitator brzine, 90kmlh, EC
Garancija na sasiju 24 mjeseca
Opis nove nadogradnje za specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada sa video sistemom za evidentiranje prilikom prikupljanja otpada: Kapacitet spremnika, zapremine 7,5 m3
Nosivost nadogradnje 2800 kg i
Nadogradnja u potpunosti izvedena od eelika sa dva horizontalna ojaeanja sa svake boene strane
Bočne stranice spremnika profilirane sa dva horizontalna ojaeanja te zaobljene u donjem dijelu paralelno sa smjerom sabijanja otpada, radi sprjeeavanja zaostajanja otpada
Kutija za zašititnu odjeću i alat
Regulator brizne podizanja automata za istresanje posuda
Brzina podizanja automata za praZiljenje kanti i kontejnera min. 10 sekundi max. 15 sekundi
Jedan hidraulieki cilindar za praZnjenje/kipanje sanduka nadogradnje ugradeni I vertikalno (pomoeni) i horizontalno (radni) u sasiju nadogradnje.(priloziti sliku i crtez sistema podizanja)
Moguenost direktnog pretovara otpada u komunalna vozila koje posjeduje narucitelj Digitalna kamera sa snimaeem i biljezenjem vremena i datum a I Podizači prilagoden svim vrstama kanti i kontejnera koje posjeduje narueitelj
Drenažni otvor u zadnjem dijelu nadogradnje
Dvodijelnu potisnu plocu pokreće 4 hidraulicna cilindra smjestena na krovu ' nadogradnje,izvan spremnika otpada radi sprječavanja kontakta cilindra potisne ,
ploče i otpada
Daljinske komande za podizanje spremnika nadogradnje radi istovara, u skladu sa I CE normama,smjestene na zadnjem desnom diielu nadogradnje .' Automat za praZiljenje posuda zapremine od 80 do 1100 litara

Zadnji stabilizatori radi prilagodavanja neravnirn podlogama
Mehanička poluga/potpora za siguran rad i servis na nadogradnji prilikom
podignutog spremnika otpada
Daljinske komande za podizanje spremnika nadogradnje radi istovara
Rotacijsko narandzasto svjetlo
Svjetlo za noćni rad
• Zvučna i svjetlosna signalizacija kod vožilje unazad
STOP prekidač za prekid svakog rada iz nužde na tri mjesta: dva na zadnjoj strani nadogradnje, na liievoj i desnoj strani, i jedan u kabini na upravljackom panelu
Kod isporuke prilazu se uputstva za upotrebu najednom od sluzbenihjezika BiH (prilozitikopiju sadrZaja) s katalogom rezervnih dijelova za sasiju i nadogradnju na jednom od sluzbenihiezika BiH i servisnom knjizicom
Garancija za nadogradnju 24mjeseca
Od strane ponujača organizirana besplatna obuka uposlenika za rukovanje i održavanie vozila prilikom isporuke istog


library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
16. mar 2020
chevron_right Šifra tendera
1176-1-1-7/20
chevron_right Broj ponuda
2
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Busovača
business Izabrani ponuđač
A.C.I. Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1176-1-1-7_20.zip