library_books Nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa COVID-19

arrow_downward Tražene specifikacije



library_books Detalji tendera

chevron_right Šifra tendera
848-4-1-67/20
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
2
chevron_right Vrsta Postupka
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Centar Sarajevo
business Izabrani ponuđač
Berlijeta Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Kombi
directions_car Vrsta motora
directions_car Stanje vozila

attachment Tenderska dokumentacija

c74ba17e-0ecc-4241-b88a-9cc7298277f4.pdf