# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkih automobila za RVI 100% I grupe account_balance Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Odmbrambeno-oslobodilačkog rata 22. maj 2019 60 1 business GRUPA PONUĐAČA: Una auto i Porsche BH Sarajevo 1.500.000 KM 1.497.000 KM
2 library_books Nabavka 20 putničkih motornih vozila za potrebe voznog parka JP RTRS account_balance Radio televizija Republike Srpske - RTRS 16. apr 2019 20 1 business Porsche leasing Sarajevo 990.000 KM 974.000 KM
3 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila, po Lot-ovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 19. nov 2019 24 7 business Bunjo Sarajevo, Guma M Mostar, MRM export - import d.o.o. 777.770 KM 758.490 KM
4 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. sep 2019 14 2 business Cosmos Commerce Tuzla, Nipex Tuzla 427.351 KM 426.205 KM
5 error Nabavka motornih vozila account_balance Narodna skupština Republike Srpske 1. apr 2019 7 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka 417.000 KM 419.822 KM
6 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 4. nov 2019 6 1 business M.R.M. Ljubuški 385.000 KM 384.615 KM
7 error Nabavka motornih vozila za potrebe Skupštine i Kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. okt 2019 4 2 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko 282.051 KM 281.700 KM
8 error Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Gradiška account_balance Općina Gradiška 28. mar 2019 7 4 business GRUPA PONUĐAČA: Audi centar Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Autokomerc V.S. Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Guma M Mostar i Porsche Leasing Sarajevo 266.400 KM 266.149 KM
9 library_books Vozila srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 23. dec 2019 5 1 business MRM export - import d.o.o. 212.000 KM 211.500 KM
10 library_books Putnička vozila-nova vozila account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 31. jan 2020 3 3 business MRM export - import d.o.o. 200.000 KM 199.898 KM
11 error ''Nabavka službenih vozila'', referenca 028/19 account_balance Putevi Republike Srpske 2. jul 2019 2 2 business Auto Servis NV Banja Luka, Audi centar Banja Luka 153.846 KM 153.783 KM
12 library_books Nabavka putničkih automobila account_balance Poreska uprava Republike Srpske 25. apr 2019 6 1 business Verano Motors Banja Luka 155.000 KM 153.624 KM
13 error Nabavka motornih vozila account_balance Pošte Srpske 29. maj 2019 4 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka, GRUPA PONUĐAČA: Metago Banjaluka i C-auto Banjaluka 145.125 KM 145.299 KM
14 library_books Nabavka 2 (dva) nova putnička motorna vozila AA-limuzina (sedan) account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. feb 2019 2 2 business Brčko-gas Brčko 137.000 KM 136.547 KM
15 library_books Nabava dva službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 4. nov 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 125.000 KM 124.900 KM
16 library_books Nabavka putničkog motornog vozila sa dizel motorom account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 31. jul 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 120.000 KM 118.085 KM
17 library_books Putnička motorna vozila account_balance Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 6. jun 2019 3 2 business Brčko-gas Brčko, Auto Plus Banja Luka 120.000 KM 116.300 KM
18 library_books Putnički automobil- terensko motorno vozilo 4 komada. account_balance Ceste Federacije 31. okt 2019 4 1 business Guma M Mostar 109.744 KM 107.960 KM
19 library_books Putnička i teretna motorna vozila za potrebe Lutrije BiH account_balance Lutrija BiH 30. maj 2019 3 1 business AC Quattro Sarajevo 106.000 KM 105.983 KM
20 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 18. okt 2019 2 2 business Porsche inter auto BH Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM