# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabavka motornih vozila account_balance Pošte Srpske 29. maj 2019 25 3 business Autokomerc V.S. Banja Luka, GRUPA PONUĐAČA: Metago Banjaluka i C-auto Banjaluka 1.101.490 KM 1.100.649 KM
2 error Nabavka motornih vozila account_balance Narodna skupština Republike Srpske 1. apr 2019 7 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka 417.000 KM 419.822 KM
3 error Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Gradiška account_balance Općina Gradiška 28. mar 2019 8 5 business GRUPA PONUĐAČA: Audi centar Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Autokomerc V.S. Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Guma M Mostar i Porsche Leasing Sarajevo 298.800 KM 298.467 KM
4 error Nabavka motornih vozila za potrebe Skupštine i Kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. okt 2019 4 2 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko 282.051 KM 281.700 KM
5 error Nabavka šumskog zglobnog traktora account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 15. jan 2020 1 1 business Brankom Laktaši 260.000 KM 259.950 KM
6 error Nabava kamiona-kipera za potrebe CZ account_balance Grad Mostar 15. mar 2019 1 1 business Lager Posušje 190.000 KM 185.000 KM
7 error Nabavka dva sanitetska vozila account_balance Dom zdravlja Prijedor 24. jun 2019 2 1 business Marketauto Laktaši 165.000 KM 168.000 KM
8 error ''Nabavka službenih vozila'', referenca 028/19 account_balance Putevi Republike Srpske 2. jul 2019 2 2 business Auto Servis NV Banja Luka, Audi centar Banja Luka 153.846 KM 153.783 KM
9 error Nabavka minibus putničkog vozila za potrebe Gradske uprave Doboj account_balance Gradska uprava Grad Doboj 15. jan 2020 1 1 business Autokuća Jajčević Banja Luka 125.500 KM 125.250 KM
10 error Nabavka motornih vozila account_balance Institut za javno zdravstvo Republike Srpske 28. mar 2019 4 2 business Guma M Mostar, C-auto Banja Luka 120.000 KM 123.250 KM
11 error Dva teretna vozila account_balance Vodovod Banja Luka 24. sep 2019 2 1 business AC Nešković Bijeljina 120.000 KM 111.367 KM
12 error Nabavka putničkog vozila za potrebe Javne ustanove Dom za starija lica Doboj account_balance Dom za starija lica Doboj 15. jan 2020 1 1 business Autorad Pelagićevo 98.000 KM 97.991 KM
13 error Nabavka motornih vozila za prevoz robe account_balance Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske 10. sep 2019 2 2 business Guma M Mostar, C-auto Banja Luka 86.000 KM 85.800 KM
14 error Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 31. maj 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 85.470 KM 85.384 KM
15 error Nabavka i isporuka putničkog motornog kombi vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 18. jun 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 76.000 KM 76.581 KM
16 error Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Federalna uprava policije 18. okt 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 68.400 KM 75.151 KM
17 error Kupovina 1 motornog vozila putem finansijskog leasinga za potrebe Vlade BPK Goražde account_balance Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1. okt 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 67.000 KM 74.968 KM
18 error Nabavka službenih automobila za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS account_balance Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale 1. feb 2019 3 2 business Lada auto Banja Luka, Porsche inter auto BH Sarajevo 68.300 KM 68.328 KM
19 error Nabavka vozila account_balance Općina Višegrad 27. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 56.400 KM 66.442 KM
20 error Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 12. jun 2019 1 1 business Bunjo Sarajevo 67.000 KM 65.965 KM