# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Operator - Terminali Federacije 2. jul 2019 1 0 business M.R.M. Ljubuški 49.999 KM 49.999 KM