# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja ''Sveti Pantelmejon'' 20. aug 2019 1 0 business Auto Plus Banja Luka 26.000 KM 26.000 KM