# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka 2(dva) nova kiper kamiona account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 11. mar 2019 2 0 business 270.000 KM 0 KM