# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vozila account_balance Univerzitet u Zenici 5. nov 2019 1 2 business Brijest Gračanica 40.170 KM 39.845 KM
2 library_books Nabavka novog vozila account_balance Univerzitet u Zenici 25. jul 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 34.188 KM 36.220 KM