# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 24. okt 2019 4 1 business Bunjo Sarajevo 200.000 KM 199.980 KM
2 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 24. dec 2019 3 0 business 100.000 KM 0 KM
3 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 19. aug 2019 7 0 business 300.000 KM 0 KM
4 library_books Nabavka vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 24. okt 2019 3 0 business Bunjo Sarajevo 100.000 KM 0 KM