# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka malog terenskog vozila za gašenje šumskih požara account_balance Općina Nevesinje 6. nov 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 94.000 KM 93.945 KM
2 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Općina Nevesinje 30. apr 2019 2 3 business Hercegovina auto Mostar, Guma M Mostar 68.375 KM 68.367 KM