# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabava novog putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Grude 26. nov 2019 1 0 business MRM export - import d.o.o. 22.000 KM 21.795 KM