# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Olovo 17. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 130.000 KM 129.000 KM
2 library_books Nabavka novog vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Olovo 3. jun 2019 1 0 business 110.000 KM 0 KM
3 library_books Nabavka novog vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Olovo 18. jul 2019 1 0 business 110.000 KM 0 KM