# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog sanitetskog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Dom zdravlja Gradiška 14. nov 2019 1 0 business C-auto Banja Luka 0 KM 85.562 KM