# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog vozila za prijevoz dijaliznih bolesnika account_balance Dom zdravlja Žepče 17. okt 2019 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 45.000 KM 41.023 KM