# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka i isporuka novog teretnog kombi vozila Pick-up account_balance Vodokom Kakanj 24. sep 2019 1 0 business Berlijeta Sarajevo 42.500 KM 40.910 KM
2 library_books Nabavka i isporuka polovnog teretnog kombi vozila Pick-up account_balance Vodokom Kakanj 30. sep 2019 1 0 business Ilma Tešanj 18.800 KM 18.800 KM