# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske 5. sep 2019 2 1 business Lada auto Banja Luka 38.460 KM 38.453 KM