# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books 02-404-97/19 Nabavka vatrogasnog vozila sa nadogradnjom account_balance Općina Brod 10. jan 2020 1 2 business Lada auto Banja Luka 350.000 KM 349.495 KM
2 library_books 02-404-64/19 Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Brod 8. aug 2019 1 1 business Marketauto Laktaši 87.439 KM 87.400 KM
3 library_books 02-404-62 / 19 Nabavka putničkog motornog vozila putem financijskog lizinga account_balance Općina Brod 1 1 business 0 KM 59.117 KM
4 library_books 02-404-50/19 Nabavka novog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Općina Brod 3. jul 2019 1 0 business 59.829 KM 0 KM