# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 9. dec 2019 1 0 business Porsche inter auto BH Sarajevo 25.640 KM 25.603 KM
2 library_books Nabavka motocikala account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 23. aug 2019 2 0 business Moto Servis AB d.o.o. 23.930 KM 23.761 KM
3 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 12. jun 2019 1 0 business 25.640 KM 0 KM
4 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 14. aug 2019 1 0 business 25.640 KM 0 KM