# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 12. dec 2019 2 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 147.863 KM 147.239 KM
2 library_books 3 putnička vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 13. aug 2019 3 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.769 KM 110.447 KM
3 library_books Motorno putničko vozilo account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 10. jul 2018 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 43.500 KM 36.955 KM
4 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 8. aug 2019 2 0 business 139.316 KM 0 KM
5 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 18. nov 2019 2 0 business 173.000 KM 0 KM