# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog kamiona kipera account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 14. nov 2019 1 1 business ASTORIJA M d.o.o. Banja Luka 50.000 KM 49.900 KM
2 library_books Nabavka polovnog terenskog vozila account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 21. aug 2019 1 2 business Delfaz prom 30.000 KM 29.800 KM
3 library_books Nabavka novog terenskog vozila account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 20. nov 2019 1 1 business Guma M Mostar 30.000 KM 22.900 KM
4 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 11. dec 2019 1 2 business PBP 25.000 KM 22.800 KM
5 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 13. mar 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
6 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 26. apr 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
7 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 22. jul 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM