# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka kamiona za sakupljanje i odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance Rad Tešanj 29. mar 2019 1 1 business Kam i Bus Doboj Jug 290.000 KM 289.130 KM
2 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Rad Tešanj 19. apr 2019 1 0 business SLT Ilidža 49.999 KM 41.450 KM