# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka i isporuka vozila za posebne namjene korišteno teretno vozilo sa dizalicom i kukom za potrebe JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla doo Tuzla account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 25. feb 2019 1 1 business Muje-Comerc 58.000 KM 56.300 KM
2 library_books Nabavka i isporuka novih teretnih motornih vozila za potrebe JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ doo Tuzla account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 22. apr 2019 2 0 business Nipex Tuzla 49.000 KM 48.500 KM
3 library_books Nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – Korištena višenamjenska utovarna korpa sa teleskopskom rukom sa kašikom za kopanje za potrebe JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ doo Tuzla account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 20. mar 2019 1 1 business Cestotehnik Tuzla 50.000 KM 44.995 KM