# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error ''Nabavka službenih vozila'', referenca 028/19 account_balance Putevi Republike Srpske 2. jul 2019 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka, Audi centar Banja Luka 98.291 KM 98.273 KM
2 library_books Javna nabavka putničkog vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 11. jun 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 85.470 KM 85.384 KM
3 error Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 31. maj 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 85.470 KM 85.384 KM