# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 6. nov 2019 4 1 business Nipex Tuzla 183.760 KM 183.757 KM
2 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Grad Tuzla 9. dec 2019 1 0 business Nipex Tuzla 68.370 KM 68.370 KM
3 library_books Nabavka putničkih automobila account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 15. apr 2019 2 1 business Nipex Tuzla 76.923 KM 67.051 KM
4 library_books Nabavka vozila account_balance Državna regulatorna komisija za električnu energiju 15. feb 2019 1 1 business Nipex Tuzla 65.000 KM 60.769 KM
5 library_books Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Termoelektrana Tuzla 10. jun 2019 1 1 business Nipex Tuzla 59.000 KM 57.000 KM
6 library_books Nabavka putničkog vozila za hemodijalizu -kombi account_balance Dom zdravlja Srebrenik 14. jan 2020 1 1 business Nipex Tuzla 40.000 KM 51.111 KM
7 library_books Nabavka i isporuka novih teretnih motornih vozila za potrebe JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ doo Tuzla account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 22. apr 2019 2 0 business Nipex Tuzla 49.000 KM 48.500 KM
8 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Rudnici mrkog uglja Banovići 21. okt 2019 1 1 business Nipex Tuzla 49.000 KM 47.008 KM
9 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za prevoz pacijenata na dijalizu account_balance Dom zdravlja Gračanica 24. okt 2019 1 0 business Nipex Tuzla 40.000 KM 36.239 KM
10 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Općina Čelić 10. sep 2019 1 0 business Nipex Tuzla 38.462 KM 33.846 KM
11 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. sep 2019 1 2 business Cosmos Commerce Tuzla, Nipex Tuzla 29.900 KM 29.698 KM