# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkih automobila za potrebe Gradske uprave i Skupštine Grada Bijeljina, šifra: OZP -04/19 account_balance Grad Bijeljina 8. okt 2019 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.730 KM
2 library_books Nabavka putničkog auta za potrebe JU Centra za kulturu "Semberija" Bijeljina putem ffinansijskog lizinga, šifra JNO-11/19 account_balance Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina 30. apr 2019 1 1 business LD auto Bijeljina 21.200 KM 21.200 KM