# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog putničkog vozila account_balance Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac 2. aug 2019 1 0 business Braća Đukić Derventa 45.000 KM 44.359 KM