# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Javna nabavka roba- polovan kamion za sakupljanje komunalnog otpada (kamion autosmećar) account_balance Vodovod i komunalije Zvornik 19. jul 2019 1 2 business M&V Group Zvornik 60.000 KM 49.500 KM