# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom account_balance Općina Orašje 30. dec 2019 1 1 business Remex Tuzla 50.000 KM 49.990 KM