# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka jednog polovnog terenskog motornog vozila za potrebe Štaba civilne zaštite grada Srebrenike account_balance Općina Srebrenik 21. okt 2019 1 0 business EUROCENTAR 13.248 KM 15.500 KM
2 library_books Nabavka jednog polovnog putničkog motornog vozila za potrebe službi Grada Srebrenik account_balance Općina Srebrenik 29. okt 2019 1 0 business EUROCENTAR 10.256 KM 10.248 KM