# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 12. dec 2019 2 0 business Porsche inter auto BH Sarajevo 147.863 KM 147.239 KM
2 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 18. okt 2019 2 2 business Porsche inter auto BH Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM
3 library_books Nabavka putničkih vozila za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo account_balance Elektrodistribucija Sarajevo 18. nov 2019 5 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 101.880 KM 101.239 KM
4 error Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Federalna uprava policije 18. okt 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 68.400 KM 75.151 KM
5 library_books Nabavka novog službenog vozila za potrebe opštine Kalinovik account_balance Opština Kalinovik 8. nov 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 0 KM 59.615 KM
6 library_books Nabavka vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 13. dec 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 51.282 KM 51.265 KM
7 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Sarajevogas Sarajevo 7. aug 2019 1 1 business Triab Sarajevo, Porsche inter auto BH Sarajevo 50.000 KM 46.880 KM
8 library_books Motorno putničko vozilo account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 10. jul 2018 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 43.500 KM 36.955 KM
9 library_books Nabavka putničkih motornih vozila 2019 account_balance Bosanskopodrinjske šume Goražde 22. feb 2019 1 0 business Porsche inter auto BH Sarajevo 32.500 KM 32.473 KM
10 error Nabavka službenih automobila za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS account_balance Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale 1. feb 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka, Porsche inter auto BH Sarajevo 30.700 KM 30.730 KM
11 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila, po lot-ovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 13. dec 2019 1 2 business Guma M Mostar, Porsche inter auto BH Sarajevo 25.640 KM 24.701 KM