# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka 20 putničkih motornih vozila za potrebe voznog parka JP RTRS account_balance Radio televizija Republike Srpske - RTRS 16. apr 2019 20 1 business Porsche leasing Sarajevo 990.000 KM 974.000 KM
2 library_books Nabava vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 17. okt 2019 11 1 business Porsche leasing Sarajevo 370.000 KM 331.880 KM
3 library_books Nabavka dva nova teretna motorna vozila putem finansijskog leasinga account_balance Šćona Fojnica 22. apr 2019 2 1 business Porsche leasing Sarajevo 100.000 KM 84.263 KM
4 error Kupovina 1 motornog vozila putem finansijskog leasinga za potrebe Vlade BPK Goražde account_balance Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1. okt 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 67.000 KM 74.968 KM
5 error Nabavka vozila putem lizinga za Općinu Istočno Novo Sarajevo account_balance Grad Istočno Sarajevo 2. apr 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 47.000 KM 49.382 KM
6 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe općine Bosanski Petrovac putem lizinga account_balance Općina Bosanski Petrovac 17. sep 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo, Sparkasse Leasing Sarajevo 38.462 KM 40.405 KM