# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabavka motornih vozila account_balance Narodna skupština Republike Srpske 1. apr 2019 7 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka 417.000 KM 419.822 KM
2 error Nabavka motornih vozila account_balance Pošte Srpske 29. maj 2019 4 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka, GRUPA PONUĐAČA: Metago Banjaluka i C-auto Banjaluka 145.125 KM 145.299 KM
3 error Javna nabavka dva nova putnička motorna vozila za potrebe Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge account_balance Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge 3. maj 2019 2 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka 80.000 KM 59.401 KM
4 error Putničko motorno vozilo account_balance Industrijske plantaže 8. feb 2019 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 49.990 KM 49.915 KM
5 error Nabavka robe - Putničko motorno vozilo novo account_balance Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 20. jan 2020 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 50.000 KM 49.300 KM
6 error Nabavka robe-novo putničko vozilo za potrebe Osnovnog suda u Prijedoru account_balance Osnovni sud u Prijedoru 8. nov 2019 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 42.500 KM 42.500 KM
7 library_books predmet ugovora je nabavka novog službenog vozila za potrebe Ministarstva energetike i rudarstva account_balance Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske 22. nov 2019 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 37.600 KM 36.667 KM
8 library_books Nabavka službenog putničkog motornog vozila account_balance Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci 10. okt 2019 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 36.000 KM 35.897 KM
9 library_books Nabavka jednog vozila account_balance Ministarstvo uprave i lokalne samouprave 2. dec 2019 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 23.000 KM 22.906 KM
10 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Republički zavod za statistiku Republike Srpske 11. nov 2019 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 19.500 KM 19.500 KM