# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila, po Lot-ovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 19. nov 2019 15 2 business Bunjo Sarajevo, Guma M Mostar, MRM export - import d.o.o. 384.600 KM 365.385 KM
2 library_books Nabavka teretnih vozila za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo account_balance Elektrodistribucija Sarajevo 18. nov 2019 5 1 business Bunjo Sarajevo 250.000 KM 249.975 KM
3 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 8. okt 2019 6 1 business Bunjo Sarajevo 213.675 KM 211.888 KM
4 library_books Nabavka vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 24. okt 2019 4 1 business Bunjo Sarajevo 200.000 KM 199.980 KM
5 library_books Nabavka hibridnih dostavnih vozila account_balance BH Pošta 27. jan 2020 4 1 business Bunjo Sarajevo 137.000 KM 131.993 KM
6 error Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 12. jun 2019 1 1 business Bunjo Sarajevo 67.000 KM 65.965 KM
7 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 9. sep 2019 1 0 business Bunjo Sarajevo 19.700 KM 19.688 KM