# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Vozila srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 24. dec 2019 2 1 business Hercegovina auto Mostar 79.000 KM 77.778 KM
2 library_books Nabava dva službena automobila za potrebe Županiskih/Kantonalnih administrativnih službi, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 20. dec 2019 2 1 business Hercegovina auto Mostar 74.000 KM 64.103 KM
3 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Općina Nevesinje 30. apr 2019 1 2 business Hercegovina auto Mostar, Guma M Mostar 47.008 KM 47.000 KM
4 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanske županije 6. maj 2019 1 2 business Hercegovina auto Mostar 45.500 KM 45.500 KM
5 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru 26. apr 2019 1 0 business Hercegovina auto Mostar 30.000 KM 28.900 KM
6 library_books Nabavka motornoga vozila account_balance Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 5. aug 2019 1 0 business Hercegovina auto Mostar 25.640 KM 25.632 KM
7 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Javni prijevoz Prozor-Rama 24. maj 2019 1 0 business Hercegovina auto Mostar 30.000 KM 21.962 KM