# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 4. nov 2019 6 1 business M.R.M. Ljubuški 385.000 KM 384.615 KM
2 library_books Nabava motornih vozila kroz 2 LOTA account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije 1. jul 2019 8 2 business M.R.M. Ljubuški, Guma M Mostar 340.000 KM 339.900 KM
3 library_books Nabavka novog vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Olovo 17. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 130.000 KM 129.000 KM
4 library_books Osobna putnička višenamjenska vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 29. maj 2019 4 1 business M.R.M. Ljubuški 126.000 KM 126.000 KM
5 library_books Javna nabavka novog sanitetskog medicinskog vozila account_balance Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik 26. aug 2019 1 2 business M.R.M. Ljubuški 90.000 KM 88.034 KM
6 library_books Vozila za potrebe OEE, LOT 1 - Vozila više srednje klase, LOT 8 - Vozila niske klase account_balance Elektroprivreda HZHB 6. feb 2019 2 2 business M.R.M. Ljubuški 88.500 KM 85.302 KM
7 library_books Terensko vozilo account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 17. jun 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 99.000 KM 82.189 KM
8 library_books Nabavka sanitetskog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 24. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 80.000 KM 80.000 KM
9 error Nabavka vozila account_balance Općina Višegrad 27. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 56.400 KM 66.442 KM
10 error Mali kamion sa produženom kabinom account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 19. apr 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 65.000 KM 64.900 KM
11 library_books Nabava novog putničkog motornog vozila za potrebe Općine Neum account_balance Općina Neum 14. feb 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 64.100 KM 64.099 KM
12 library_books Nabava motornog vozila (kombi za potrebe CZ) account_balance Grad Mostar 29. okt 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 60.000 KM 60.000 KM
13 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Operator - Terminali Federacije 2. jul 2019 1 0 business M.R.M. Ljubuški 49.999 KM 49.999 KM
14 library_books Postupak javne nabave roba – službenog vozila za potrebe Ministarstva financija account_balance Ministarstvo finansija županije Zapadnohercegovačke 3. jun 2019 1 0 business M.R.M. Ljubuški 39.000 KM 38.910 KM
15 library_books Teretno motorno vozilo account_balance Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Istočno Sarajevo 13. dec 2019 1 0 business M.R.M. Ljubuški 34.000 KM 34.000 KM