# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
181 error Nabavka putarskog vozila za prevoz opreme i radnika account_balance "Komunalac" Tuzla 19. jul 2019 1 1 business ASTORIJA M d.o.o. Banja Luka 25.000 KM 26.900 KM
182 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe Općine Busovača account_balance Općina Busovača 24. maj 2019 1 0 business Guma M Mostar 26.600 KM 26.590 KM
183 library_books Nabava putničkog vozila za patronažu account_balance Dom zdravlja Stolac 30. apr 2019 1 0 business Guma M Mostar 27.350 KM 26.581 KM
184 library_books Nabava rabljenog motornoga vozila account_balance Radiotelevizija Herceg-Bosne Mostar 2. aug 2019 1 0 business AS Kramar Ljubuški 27.000 KM 26.487 KM
185 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 19. nov 2019 1 0 business AC Quattro Sarajevo 26.500 KM 26.410 KM
186 library_books Nabavka teretnog motornog vozila - putar account_balance Gradsko groblje Banja Luka 30. jan 2019 2 0 business Delvir Prom Tuzla 29.000 KM 26.000 KM
187 library_books Nabavka roba-nabavka polovnog teretnog kamiona kipera account_balance Vilenica-vodovod Novi Travnik 11. okt 2019 1 0 business Expres DiD Travnik 26.000 KM 25.990 KM
188 library_books Nabavka terenskog putničkog vozila account_balance Općinski sud Zavidovići 20. maj 2019 1 0 business Autocentar Beganović Zenica 25.641 KM 25.640 KM
189 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 9. dec 2019 1 0 business Porsche inter auto BH Sarajevo 25.640 KM 25.603 KM
190 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Općinski sud Srebrenik 8. jul 2019 1 0 business Brijest Gračanica 25.641 KM 25.207 KM
191 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 24. maj 2019 1 0 business Una auto Bihać 24.900 KM 24.786 KM
192 library_books Javna nabavka službenog automobila account_balance Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 2. sep 2019 1 0 business A.S. autocentar Zenica 25.470 KM 24.700 KM
193 library_books Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Ombudsman za djecu RS 12. mar 2019 1 0 business Guma M Mostar 24.500 KM 24.615 KM
194 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Historijski arhiv Sarajevo 12. dec 2019 1 0 business Guma M Mostar 26.000 KM 24.400 KM
195 library_books Polovan kamion account_balance Vodovod Prijedor 29. sep 2019 1 1 business Flower Eco Design Prijedor 25.000 KM 24.000 KM
196 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance JU Centar za socijali rad Prijedor 10. apr 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 42.570 KM 23.299 KM
197 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Osnovnog suda u Doboju account_balance Osnovni sud u Doboju 25. okt 2019 1 0 business Guma M Mostar 24.786 KM 22.735 KM
198 library_books Nabavka teretnog motornog vozila za potrebe Javne ustanove Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina account_balance Dječiji vrtić Čika Jova Zmaj 29. nov 2019 1 0 business Timko Brčko 23.000 KM 22.650 KM
199 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Javni prijevoz Prozor-Rama 24. maj 2019 1 0 business Hercegovina auto Mostar 30.000 KM 21.962 KM
200 library_books Nabava novog putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Grude 26. nov 2019 1 0 business MRM export - import d.o.o. 22.000 KM 21.795 KM