arrow_downward Tražene specifikacije

Traktor
Novo, proizvodnja 2019.godina ili
2020. godina
______________. godina
Motor 4 cilindara, 2 ventila po cilindru,
diesel sa direktnim ubrizgavanjem,
sa intercooler-om,
Minimalna snaga 80 KS,
zapremina motora: min. 3200 cm
3
,
zapremina rezervoara goriva: min
50 lit.
DA NE
Snaga motora:________KS
zapremina motora:_______ cm
3
zapremina rezervoara goriva:____
lit.
Elektrika Akumulator 12V/ min. 100Ah DA NE
Rasvjeta 2 prednja glavna svjetla;
2 prednja poziciona svjetla,
2 zadnja poziciona svjetla i
2 kočiona svjetla,
2 prednja radna svjetla,
2 zadnja radna svjetla
Jedno žuto rotirajuće svjetlo
DA NE
Hidraulika Dvije hidraulične pumpe
maksimalno 62 + 25 lit/min. DA NE
Kočnice Radne i parkirne, ručna kočnica
DA NE
31
GRAD TUZLA
Služba civilne zaštite
Nabavka traktora sa pratećom opremom (plug i posipač)
Evidencijski broj: 11/14-C-000708-2019
Zadnje priključno
vratilo
Dvobrzinsko
DA NE
Zadnje kačenje i
poteznice
Donje poteznice sa kukom
kategorije 1 ili 1N; dva
parahidrauličnih brzih spojnica
prema EN 1543 ili
jednakovrijednom
DA NE
Zadnje centralno
(gornje)
vezište (top link)
Centralno vezište sa kuglom
kategorije 1 ili 1N DA NE
Prednje kačenje i
poteznice
Donje poteznice sa kukom
kategotije 1 ili 1N, koje
omogućavaju podizanje/spuštanje,
plivajući položaj i aksijalni nagib
snježnog pluga, jedan par
hidrauličnih brzih spojnica prema
EN 1543 ili jednakovrijednog i sa
jednim vodom rasterećenja
DA NE
Prednje centralno
(gornje) vezište (top
link)
Centralno vezište sa kuglom
kategorije 1 ili 1N DA NE
Kabina Dvoja vrata
Nagibno zadnje staklo
Prednji brisač stakla sa prskalicom
Prednja zaštita od sunca
Klima uređaj (grijanje/hlađenje)
Sjedište sa mehaničkom
suspenzijom
Vanjski retrovizori
Kabinsko svijetlo u krovištu
Nožna i ručna kontrola gasa.
ROPS kabina
DA NE
Transmisija 4WD sa elektrohidrauličkim
uključivanjem, blokada
diferencijala, suho kvačilo, mjenjač
mehanički; broj stepeni prenosa:
24 naprijed/24 nazad
DA NE
Masa traktora Maksimalno 3100 kg
Masa traktora:__________ kg
Širina traktora od 1200 mm do 1400 mm
Širina traktora:________ mm
Uputstvo za rukovanje
i održavanje i katalog
rezervnih dijelova na
jednom od službenih
jezika u BiH
Uputstvo za rukovanje i održavanje
i katalog rezervnih dijelova na
jednom od službenih jezika u BiH DA NE
Montaža i obuka Montaža opreme i obuka rukovalaca
DA NE
32
GRAD TUZLA
Služba civilne zaštite
Nabavka traktora sa pratećom opremom (plug i posipač)
Evidencijski broj: 11/14-C-000708-2019
Garancija Minimalno: 12 mjeseci
DA NE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VARIJABILNOG SNJEŽNOG PLUGA
Snježni plug Novo, proizvodnja 2019.godina ili
2020. godina __________________. godina
Za montažu na traktor Prihvat u tri tačke prednjeg
traktorskog hidraulika tipa 1 ili 1N,
koji omogućava
podizanje/spuštanje, plivajući
položaj i aksijalni nagib
varijabilnog snježnog pluga
DA NE
Hidraulička instalacija
varijabilnog snježnog
pluga
Jedan par hidrauličkih brzig
spojnica i zasebni povratni vod
(drenaža), a sve u skladu sa EN
1543 ili jednakovrijedan
DA NE
Zakretanje
varijabilnog snježnog
pluga
Da, mogućnost zakretanja:
dijagonalno lijevo-desno, ‘’A’’
položaj i ‘’V’’ položaj, uz
mogućnost istovremenog
sinhronizovanog pomijeranja krila
varijabilčnog snježnog pluga
DA NE
Krila varijabilnog
snježnog pluga i
noževi
Broj krila varijabilnog snježnog
pluga – 2 komada, Noževi
varijabilnog snježnog pluga – po
dva na svakom krilu (ukupno 4
komada), najmanje HARDOX
400
DA NE
Sistem za
preskakanje
prepreka
Zakretni mehaniozam noževa
varijabilnog snježnog pluga DA NE
Bočni odbojnici Da, bočni odbojnici na krilima
varijabilnog snježnog pluga DA NE
Radna širina
varijabilnog
snježnog pluga
Minimalno 1600 mm
__________ mm
Visina krila snježnog
pluga u sredini
650 mm -700 mm
__________ mm
Visina krila snježnog
pluga na krajevima
800mm – 900mm
__________ mm
Širina čišćenja kod
40º
Minimalno 1300 mm
__________mm
Zaštitne gumene
zavjese na krilima
pluga
DA NE
33
GRAD TUZLA
Služba civilne zaštite
Nabavka traktora sa pratećom opremom (plug i posipač)
Evidencijski broj: 11/14-C-000708-2019
Potporni točkovi,
dva komada DA NE
Markirne zastavice
DA NE
Uputstvo za rukovanje
i održavanje i katalog
rezervnih dijelova na
jednom od službenih
jezika u BiH
DA NE
Montaža i obuka Montaža opreme i obuka
rukovalaca DA NE
Certifikat CE certifikat ili jednakovrijedan
DA NE
Garancija
Minimalno: 24 mjeseca DA NE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORSKOG POSIPAČA SOLI
Posipač soli Novo, proizvodnja 2019.godina ili
2020. godina ____________. godina
Za montažu na traktor Montaža na zadnje traktorske
poteznice sa kukom kategorije 1 i
1N centralno vezište sa kuglom
kategorije 1 I 1N
DA NE
Kućište i mehanizam
posipača
Kućište posipača sa sistemom
horizontalnog rotirajućeg valjka sa
odrivnim pločicama za ravnomjerno
raspoređivanje materijala za
posipanje, sve upravljano preko
elektronskog upravljačkog pulta iz
kabine trektora; Ručno podešavanje
količine posipanja; mehanizam za
samoutovar posipača upravljan iz
kabine traktora
DA NE
Upravljanje posipačem Elektrohidrauličko upravljanje sa
upravljačkim pultom montiranim u
kabini traktora
DA NE
Širina posipanja Minimalno 1200 mm
__________ mm
Količina posipanja Od 10 do 200 g/m2
________ g/m2
Kapacitet posipača Maksimalno: 0,4 m
3
__________ m
3
34
GRAD TUZLA
Služba civilne zaštite
Nabavka traktora sa pratećom opremom (plug i posipač)
Evidencijski broj: 11/14-C-000708-2019
Uputstvo za rukovanje
i održavanje i katalog
rezervnih dijelova na
jednom od službenih
jezika u BiH
DA NE
Montaž
CE certifikat ili jednakovrijedan
DA NE
Garancija
Minimalno: 24 mjeseca

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
16. dec 2019
chevron_right Šifra tendera
1004-1-1-133/19
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Grad Tuzla
business Izabrani ponuđač
Rasco BH Banja Luka
directions_car Vrsta vozila
Traktor
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1004-1-1-133_19.zip