library_books Nabavka malog vatrogasnog vozila za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Gradiška

arrow_downward Tražene specifikacije

1. VATROGASNO VOZILO - ŠASIJA:

Osnovne tehničke karakteristike za šasiju:
 Ukupna dozvoljena masa min. 8000 kg
 Motor EURO 5 min, 4 taktni turbo-dizel
 Snaga motora adekvatna za pogon vatrogasne nadogradnje
 Ručni mjenjač min. 5+1 stepeni
 Disk kočnice na prednjoj i zadnjoj osovini
 Mjerač broja obrtaja
 Digitalni tahograf
 Bez ograničenja brzine
 Boja kabine crvena RAL 3000
 Međuosovinsko rastojanje min 3300 mm, mah. 3900 mm
 Dupla kabina sa sjedalima 1+2+4 i četvoro vrata
 Godina proizvodnje šasije 2019
 Servohidraulično upravljanje
 Kočioni sistem ABS
 Sistem protiv proklizavanja - ASR
 Elastično, komforno i po visini podesivo vozačevo sjedište
 Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem
 Električna stakla - naprijed
 Priključak za vuču vozila naprijed i nazad – napred alke
 Pneumatici M+S
 Nazad dupli pneumatici
 Ojačan alternator min. 24\//110A
 Zvučni signal za vožnju unazad
 Gabaritna svjetla
 Zavjesice naprijed
 Dva podmetača za točkove
 Gumene patosnice u kabini
 Rezervni točak sa nosačem i potrebnom opremom (alatom)
 Dizalica
 Zadnja šajba nezastakljena
 Garancija min. 24 mjeseca

2. NADOGRADNjA MALOG VATROGASNOG VOZILA:

Nadogradnja mora biti izrađena po standardima i dodatnim zahtjevima naručioca. Izrada mora biti od kvalitetnih nerđajućih materijala aluminijum i umjetna masa, ostale izvedbe nisu prihvatljive!

2.1. PROSTOR ZA POSADU:

Ugraditi radio stanicu koju isporučuje naručilac i nije predmet nabavke.
Ugraditi punjač za prenosnu akumulatorsku lampu MagLite ili ekvivalent, 2 kom (isporuka sa lampama).
Ugraditi punjač za prenosnu radio stanicu 2h (radio stanice sa punjačem isporučuje
naručilac i nisu predmet nabavke).
Na krov kabine ugraditi svjetlosno-zvučni alarmni uređaj i uređaj preko kojeg je moguće i oglašavanje (govor).
Na prednjoj strani vozila u masku ugraditi dvije plave bljeskalice.

2.1. NADOGRADNjA:

Pomoćna šasija od čeličnih profila treba da je integrisana u nadogradnju i uz pomoć elastičnih mašinskih elemenata vezana na podvoz vozila, kako bi pružila torzionu otpornost na deformacije.
Nosiva konstrukcija je izrađena od nehrđajućih materijala - ALU profila, koji međusobno grade čvrstu i stabilnu konstrukciju.
Pregradni zidovi, police i ladice su izrađeni od nerđajućeg materijala, lake
aluminijumske legure.
Aluminijumske police i izvlačne ladice su postavljene na ALU profilne vodilice, koji dozvoljavaju proizvoljno podešavanje visine, kao i kasnije dodavanje i punjenje vozila sa
opremom.
Za pristup opremi postaviti na svaku stranu po dvije aluminijumske roletne. Izvedba mora biti sa mehanizmom za zatvaranje BarLock sa bravom (isti ključ, mora zaključavati sva vrata, roletne). Sve boksove za opremu dobro osvjetliti, rasvjetna tijela LED se automatski pale podizanjem roletni.
Zadnje plave bljeskalice u LED tehnologiji postaviti u gornjem dijelu nadogradnje.
U nadogradnji je potrebno predvidjeti mjesto za svu opremu, koja mora biti u malom navalnom vozilu a ne nalazi se u kabini vozila (radio stanica, lampe, jakne,...) ali i na
krovu nadogradnje (ljestve, podmetači,...).
Za svaki dio opreme mora biti obezbjeđeno mjesto, za opremu koja se nalazi u kutijama, obezbjediti poziciju za kutiju a takođe isporučiti i kutiju.
Pri projektovanju rasporeda opreme potrebno je u obzir uzeti sljedeće: Izvesti i montirati nosače za cijevi na bočnim stranama vozila.
Nosače izraditi od nerđajućeg materijala, opremiti ih označenim trakama za obezbjeđivanje cijevi od ispadanja.
Sistem zatvaranja je čičak našiven na traku.
Izraditi i postaviti nosače izolacionih aparata i nosače za rezervne boce (2 h nosač
IA + zaštitne maske i 2 h nosač rezervne boce).
Izvesti uređaj za održavanje napona akumulatora, priključenje sa vanjske strane na nadogradnji iza vozača.
Sva oprema mora biti postavljena u nosače dizajnirane prema opremi i označena
natpisima ili simbolima na srpskom jeziku. U slučaju da je u pitanju složeniji uređaj postaviti kraće uputstvo za sigurno i pravilno korištenje.
Težu i robusniju opremu postaviti niže radi lakšeg pristupa u dogovoru sa investitorom.

Nadogradnja - krov na nadogradnji:

Nadogradnju pokriti sa aluminijumskim rebrastim limom protiv klizanja ili ekvivalent. Krov mora biti prohodan.
Na krovu postaviti aluminijumske kutije za smještaj opreme koja se ne može smjestiti u nadogradnji vozila, (oprema koja se ne može smjestiti na pokretnoj stijeni).
Na lijevoj i desnoj strani nadogradnje u povišenim rubovima ugraditi rasvjetna tijela minimalne snage 1500 lumena namjenjenim osvjetljavanju bliže okoline vozila 2h lijevo
i 2h desno. Uključenje rasvjete je u kabini na armaturnoj ploči vozila.
Isto tako je potrebno ugraditi reflektor jednakih karakteristika na zadnjoj strani vozila. Reflektor na zadnjem delu vozila se uključuje pri podizanju zadnje roletne i
prilikom ubacivanja mjenjača u pogon za nazad.
Za pristup na krov nadogradnje postaviti sklopive ljestve od aluminijuma na lijevoj zadnjoj strani vozila. Na krovu postaviti sigurnosne ručke.
Napraviti i postaviti nosač za trodjelne ljestve na desnoj strani krova nadogradnje i isporučiti zajedno sa ljestvama i izvedenom konstrukcijom za lako spuštanje istih.

Nadogradnja - rezervoar za vodu i pumpa srednjeg i visokog pritiska: Rezervoar za vodu:
Kapacitet min. 1200 litara. (prilagoditi nosivosti vozila i rasporedu težine). Rezervoar postaviti uzduž u sredini nadogradnje. Rezervoar izraditi od polietilena ili ekvivalent, koji je s vanjske strane obložen sa aluminijumskim limom koji služi kao zaštita, te obezbjediti adekvatnu i sigurnu vezu sa nadogradnjom.
Na rezervoaru postaviti priključak za punjenje 1h opremljen sa "B" priključkom storz Ø75 mm, nepovratnim ventilom i slijepom spojkom na lančiću.
Rezervoar opremiti elektronskim mjeračem nivoa, prikaz se vrši na kontrolnoj tabli kod pumpe.

Pumpa

Na šasiju vozila ugraditi centrifugalnu pumpu min. kapaciteta 1000 l/min pri 10 bara i
230 l/min pri 40 bara (dostaviti tehničke karakteristike sa slikom). Pumpa mora imati vanjski usis sa otvorom A sa stabilnom i slijepom spojkom sa vakum uređajem, sa automatskim uključivanjem i isključivanjem, visina usisavanja min 3,0 m.
Pumpa omogućava pojedinačni rad stepena visokog i srednjeg pritiska, kao i istovremeni rad sa srednjim i visokim pritiskom.
Pumpa mora biti snabdjevena ventilom sigurnosti od prekoračenja pritiska kao i
zaštitom od termičkog pregrijavanja.
Dva (2) tlačna izlaza storz „B“ na pumpi s ručnim ventilom izvučeni sa prednje strane pumpe.
Pogon pumpe je preko kardanskog sklopa i izvoda iz mjenjača (PTO).
U opremu pumpe spada osvijetljena komandna ploča opremljena sa kontrolnim instrumentima (manometar, manu-vakumetar, električni pokazivač nivoa vode u rezervoaru, mjerač broja obrtaja, brojač radnih sati pumpe i vanjska rasvijeta).
Kod niskih temperatura obezbijediti mogućnost pražnjenja vode iz sistema i isušivanja instalacije sa vazduhom pod pritiskom.
Vitlo za brzo intervenisanje, srednjeg pritiska, sa crijevom dužine 30 m unutrašnjeg
prečnika 25 mm, postaviti na lijevu a vitlo visokog pritiska, sa crijevom dužine 60 m unutrašnjeg prečnika 19 mm, na desnu stranu vozila u zadnjem dijelu nadogradnje.
Na crijevu vitla srednjeg pritiska postaviti spojku storz „C“ (priključenje mlaznice za vodu) a na crijevu vitla visokog pritiska postaviti pištolj mlaznicu sa mogućnosti
regulacije protoka vode i vrste mlaza.
Ručno odmotavanje i električno namotavanje vitla, sa kočnicom.
Jedna ručica za ručno namotavanje (postavljena u nosač na nadogradnji) koja služi za namotavanje vitla ukoliko dođe do kvara elektro pogona.

2.1. ELEKTRO INSTALACIJE I OPREMA

Vozilo mora biti opremljeno sa svom potrebnom signalizacijom (rotaciona svjetla, sirena, razglas).
Gornji rub uvlačenja roletne na svakoj strani vozila mora biti opremljen reflektorom koji služi
za osvjetljavanje okolnog područja tokom noćnih intervencija (uključivanje svjetla u kabini).
Uključivanje osvjetljenja nadogradnje mora biti automatsko, pali se otvaranjem vrata.
U kabini ugraditi radio stanicu, sistem za upravljanje plavim rotacionim svjetlima i razglasom, te punjače za prenosne svetiljke Maglite ili ekvivalent.
U vozilo mora biti ugrađen priključak za održavanje napona.
Sva električna instalacija nadogradnje i ugrađenih uređaja mora biti izvedena iz zaštićenih električnih omarića sa zaštitom najmanje IP 55. U omarić se od akumulatora dovede glavni kabal, preko kojeg se izvede sva električna instalacija nadogradnje (signalna i upozoravajuća rasvjeta, pretvarači, osvjetljenje, punjači, radio stanice, sirene, dodatna signalizacija za vožnju unazad, ...).
Svaki uređaj mora imati osigurač koji je označen i nalazi se u ormariću.
Sva ostala rasvjetna tijela moraju biti u skladu sa propisima u drumskom saobraćaju.
Na zadnjem dijelu vozila sa desne strane ugraditi pneumatski svjetlosni stub sa LED
svjetlima 2h100 W, visine podizanja 5 m od tla.

2.1. FARBANjE:
Vozilo mora biti ofarbano po zahtjevu naručioca.
Vozilo je obojeno crvenom bojom RAL 3000, donji dio šasije crnom bojom RAL 9005, blatobrani i branici bijelom bojom RAP 9010, a roletne u prirodnoj boji aluminijuma.

Natpisi na vozilu
Izraditi i postaviti natpise na vozilu u dogovoru sa naručiocem (investitorom).

2.2. DRŽAČI ZA OPREMU:
U vozilu izraditi držače za vatrogasnu opremu po standardima EU.

Oprema koja se ugrađuje u vozilo:


1.3aštitna odjeća i oprema
Zaštitni reflektujući prsluk 2 30711/1
Spasilački negorivi prekrivač-zapakovan, (cca 160x200 cm) 1 EN 1869
Rukavice od lateksa za jednokratnu upotrebu, paket 100 kom
Izolacioni aparat 2 Obezbjeđuje naručilac
Maska za izolacioni aparat 2 Obezbjeđuje naručilac
Rezervna boca 6.8 l/300 bar 2 Obezbjeđuje naručilac

2.Vatrogasna oprema
Kanta A10 metalna 1 14405
Aparat za gašenje S6 2 14406/1
Aparat za gašenje CO2 5 kg 1
Metlanice obične 2
Naprtnjače V 25 4

3. Cijevi, armatura i pribor
Potisna cijev B 4 14811/1
Potisna cijev C 4 14811/1
Hidrantski nastavak 2B 1 14375/1
Knjuč za podzemni hidrant 1
Razdjelnica B/CBC 1 14345
Ključ za nadzemni hidrant (univerzalni) 1
Prelazna spojka B/C 2 14342
Ključ univerzalni ABC aluminijumski 2 14822/2
Poveska C 4
Međumješalica 34 (regulacije 0-6%) 1
Kanister za pjenu 20 litara 1
Mlaznica za srednju pjenu 34 1
Cijevni most 2B 2 14820
Kuka za otvaranje šahtova 2

4.Ručno oruđe
Huligan tool - alat za pružanje tehničke pomoći sa polužnom kandžom, razrivačem i dijelom za sječenje metala dužine min. 900 mm 1
Sjekira sa drvenom drškom 1
Vatrogasna sjekira 1
Lopata 1
Kramp 1
Vile 1
Metla za ulicu sa drškom 1
Četka za ulicu sa tvrđim češljem min 50 cm 1
Vatrogasna čaklja dvodjelna 1
Čekić 500 g 1
Vodoinstalaterska kliješta veća 1
Kliješta za armaturu, min. Ø12 mm 1
Sanduk metalni sa alatom petodjelni (80 dijelova) 1

5.Spasilačka oprema
Trodjelne ljestve (višenamjenske) razvučene 5,4 m 1 EN 1147:2001
Spasilačko uže 30 m u torbici
2 14921
6.Sanitetski pribor
Ranac sa prvom pomoći 1 14142
Kragna za fiksiranje vrata (univerzalna) 2

7.Rasvjeta, signalizacija, veza
Stabilna radio-stanica Motorola 1 Obezbjeđuje naručilac
Ručne radio-stanice Motorola s punjačem 2 Obezbjeđuje naručilac
Ručna lampa s punjačem Mag-lite ili ekvivalent 2

8.Radne mašine i oprema
Radni elekgričarski alat u sanduku (ne u drvenom) 1 14885

9.Posebna oprema
Čelična sajla min. za 3500 kg (maks. do 5000 kg) dužina 5 m sa 1 crvenom zastavicom 200x200 mm

10.Dodatna vatrogasno tehnička oprema
Motorna pila sa motirom snage min. 2 KW, mač min. 50 cm, 1 težina do 5,0 kg
Rezervni lanac 1
Alat za motornu pilu 1
Kombinovani kanister benzin-ulje 5 l + 2 l puni 1
Držači za izolacioni aparat +maske 2
Držači za rezervne boce IA (6,8 l /300 bar) 2
Zaštitni omotači za boce izolacionih aparata, boce 4 zapremine 6,8 l, materijal nomeks ili ekvivalent

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
13. maj 2019
chevron_right Šifra tendera
594-1-1-98/19
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Gradiška
business Izabrani ponuđač
Lada auto Banja Luka
directions_car Vrsta vozila
Vatrogasno
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Nije navedeno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_594-1-1-98_19.zip
TD_IZM1_594-1-1-98_19.zip.zip