# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
201 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 2 3 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 58.196 KM
202 library_books Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz otpada-polovno account_balance Kraljeva Gora Han Pijesak 29. mar 2018 1 1 business Kubik trans niskogradnja Laktaši 59.800 KM 58.000 KM
203 library_books Nabavka kupovine vozila account_balance Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 12. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 60.000 KM 57.739 KM
204 library_books Kombi vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu account_balance Dom zdravlja Zavidovići 4. dec 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 65.000 KM 57.719 KM
205 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Pokop Sarajevo 19. jun 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 58.000 KM 57.390 KM
206 error Nabava putničkog motornog vozila account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 28. maj 2018 1 1 business Auto Koncept Široki Brijeg 56.500 KM 56.000 KM
207 error Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Općina Kakanj 7. maj 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 55.000 KM 55.581 KM
208 error Službeno putničko vozilo account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 29. aug 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 55.600 KM 55.555 KM
209 library_books Sanitetsko motorno vozilo account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići 30. nov 2018 1 2 business Pavić-komerc Tuzla 59.830 KM 55.547 KM
210 library_books Nabavka dva komandna vozila account_balance Grad Banja Luka 20. jun 2018 2 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 55.500 KM 55.400 KM
211 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanski Petrovac 25. jun 2018 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 56.840 KM 55.128 KM
212 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Radiotelevizija BiH 24. aug 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka 0 KM 55.115 KM
213 library_books Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz komunalnog otpada (polovnog vozila) account_balance Općina Srbac 18. jan 2019 1 1 business Kubik trans niskogradnja Laktaši 55.555 KM 55.000 KM
214 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Operatora za OIEiEK account_balance Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju 3. apr 2018 1 1 business Auto start Mostar 60.000 KM 54.863 KM
215 error Nabavka novog službenog vozila account_balance Vazduhoplovni servis Republike Srpske 5. sep 2018 1 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 54.700 KM 54.600 KM
216 library_books Teretno, specijalno, motorno vozilo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Foča 19. mar 2018 1 1 business Fire Trade Srebrenik 55.000 KM 54.500 KM
217 library_books Vozila LOT 10 Terenska vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 4. okt 2018 2 1 business Guma M Mostar 54.500 KM 54.500 KM
218 library_books Nabavka novog putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave opštine Gacko account_balance Općina Gacko 6. aug 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 54.500 KM 54.400 KM
219 error Nabavka putničkog automobila account_balance Općina Laktaši 10. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 55.555 KM 53.824 KM
220 library_books Nabavka dva mala teretna motorna vozila account_balance Komunalno Brčko 23. jan 2019 2 1 business Guma M Mostar 54.000 KM 53.600 KM