# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vatrogasnog navalnog vozila account_balance Općina Novi Grad Sarajevo 10. jan 2019 1 1 business Firing Visoko 371.794 KM 371.500 KM
2 error Nabavka i isporuka jednog vatrogasnog vozila account_balance Općina Centar Sarajevo 28. jan 2019 1 2 business GRUPA PONUĐAČA: MGS Grupa Hrvatska i Granulo-RE Ilidža 280.000 KM 278.500 KM
3 library_books Nabavka pet motornih vozila account_balance Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA 16. jul 2018 5 1 business M.R.M. Ljubuški 256.400 KM 255.940 KM
4 library_books Nabava multifunkcionalnog komunalnog vozila account_balance Čistoća Široki Brijeg 26. mar 2018 1 1 business Rasco BH Banja Luka 250.000 KM 243.900 KM
5 error Nabavka službenih vozila account_balance Putevi Republike Srpske 6. aug 2018 13 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka, Auto Plus Banja Luka 222.222 KM 222.222 KM
6 library_books Vozila za potrebe Lutrije BiH i vozila za potrebe nagradnog fonda Lutrije BiH account_balance Lutrija BiH 30. maj 2018 8 1 business AC Quattro Sarajevo 214.000 KM 209.871 KM
7 library_books Nabavka Pauk vozila account_balance Rad Sarajevo 21. dec 2018 1 2 business A.C.I. Sarajevo 200.000 KM 199.800 KM
8 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila po lotovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 13. dec 2018 8 2 business Porsche BH Sarajevo, AC Betanija Sarajevo 205.000 KM 190.680 KM
9 library_books Nabavka specijalnog vozila - pauk account_balance Grad Zenica 13. nov 2018 1 2 business Palfinger BH 180.000 KM 180.000 KM
10 library_books Nabavka minibusa i autobusa account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 26. okt 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka, Sejari Sarajevo 200.000 KM 172.618 KM
11 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Sarajevogas Sarajevo 16. okt 2018 8 1 business Porsche BH Sarajevo 180.000 KM 169.997 KM
12 library_books Nabava novog motornoga vozila-autobus account_balance Hercegbosanske šume Kupres 26. sep 2018 1 2 business Pring Banja Luka 180.000 KM 168.500 KM
13 library_books Nabavka kamiona za odvoz otpada account_balance Gradska čistoća Gradiška 23. feb 2018 1 4 business LIV-S Visoko 200.000 KM 167.775 KM
14 error Nabavka devet polovnih autobusa za prevoz putnika account_balance Zenicatrans Zenica 19. jun 2018 9 1 business Junuzović Kopex 140.000 KM 144.999 KM
15 library_books Nabavka vozila account_balance Toplane Sarajevo 7. jun 2018 5 1 business Porsche BH Sarajevo 100.000 KM 99.993 KM
16 library_books Nabavka vozila za potrebe tehničkog sektora i IT službe account_balance Elektro Doboj 5. nov 2018 3 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 100.000 KM 98.000 KM
17 library_books Nabavka kamiona za odvoz smeća account_balance Općina Kalesija 15. feb 2018 2 1 business DENIX Srebrenik 88.000 KM 86.000 KM
18 library_books Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Živinice 16. maj 2018 1 1 business Nipex Tuzla 76.923 KM 76.900 KM
19 library_books Nabava i isporuka polovnog teretnog vozila za odvoz fekalija account_balance Javno komunalno poduzeće Čapljina 4. jan 2019 1 1 business Techno Win Odžak 75.000 KM 73.000 KM
20 library_books Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Jablanica 14. jun 2018 1 2 business Auto start Mostar 100.000 KM 70.000 KM