# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku putničkog motornog vozila za potrebe patronaže account_balance Dom zdravlja Usora 3. okt 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
82 library_books Kupovina polovnog/rabljenog motornog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije 16. feb 2018 1 0 business 9.400 KM 0 KM
83 library_books Nabava novog putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Grude 26. nov 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
84 library_books Nabava putničkih automobila account_balance Grad Široki Brijeg 19. jun 2018 1 0 business 40.000 KM 0 KM
85 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Vlada Hercegovačko-neretvanske županije 5. nov 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
86 library_books Nabavka 4 (četiri) nova terenska specijalizirana službena motorna vozila za potrebe Instituta za nestale osobe BiH account_balance Institut za nestale osobe BiH 1. nov 2018 1 0 business Guma M Mostar, SLT Ilidža 45.650 KM 0 KM
87 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 17. dec 2018 1 0 business 31.000 KM 0 KM
88 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 11. okt 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 34.188 KM 0 KM
89 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 25. jul 2018 3 0 business 51.282 KM 0 KM
90 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Općina Centar Sarajevo 18. jun 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
91 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila 4x4 za potrebe Službe za medicinsku pomoć account_balance Općina Centar Sarajevo 26. nov 2019 1 0 business 21.500 KM 0 KM
92 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Centralno grijanje Tuzla 7. nov 2018 2 0 business 44.000 KM 0 KM
93 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Uprave policije account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 29. maj 2018 11 0 business AC Quattro Sarajevo, Bunjo Sarajevo, Guma M Mostar, Verano Motors Banja Luka, A.C.I. Sarajevo, ABC 1968 Citroen Sarajevo 325.600 KM 0 KM
94 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Općina Milići 2. mar 2018 1 0 business 0 KM 0 KM
95 error Nabavka motornog vozila za potrebe službe za bezbjednost i zaštitu PU Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 21. sep 2018 1 0 business 24.900 KM 0 KM
96 library_books Nabavka novog putničkog automobila account_balance Toplana Banja Luka 11. jan 2019 1 0 business 21.800 KM 0 KM
97 error Nabavka novog putničkog vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Tuzla 14. jan 2019 1 0 business 36.000 KM 0 KM
98 library_books Nabavka putničkih utomobila account_balance Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 29. nov 2019 2 0 business Hyundai auto BH Sarajevo 37.000 KM 0 KM
99 error Nabavka putničkog automobila account_balance Osnovni sud u Kozarskoj Dubici 3. dec 2018 1 0 business 21.600 KM 0 KM
100 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Gradski radio Istočno Sarajevo 24. dec 2018 1 0 business 23.100 KM 0 KM