# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Sud BiH 9. nov 2018 1 1 business Nipex Tuzla 21.400 KM 20.769 KM
62 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Dom zdravlja Šipovo 2. jul 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 19.700 KM 19.611 KM
63 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 30. aug 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 19.658 KM 19.525 KM
64 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 1 2 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 19.316 KM
65 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 12. jul 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 18.803 KM 18.803 KM
66 library_books Nabavka službenih automobila za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS account_balance Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale 29. mar 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Lada auto Banja Luka 18.800 KM 18.799 KM
67 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 4. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 18.743 KM 18.741 KM
68 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku novog motornog vozila account_balance Radio i Televizija Vogošća 25. maj 2018 1 0 business Mobi Visoko 22.000 KM 18.717 KM
69 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 16. okt 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 18.500 KM 18.451 KM
70 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Arhiv Republike Srpske 22. jul 2019 1 0 business C-auto Banja Kuka 18.800 KM 18.205 KM
71 library_books Nabavka "policijskih motornih vozila za prevoz zatvorenika" account_balance Vrhovni sud Republike Srpske 29. jan 2019 1 1 business Guma M Mostar 17.000 KM 16.999 KM
72 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Srebrenik 5. apr 2018 1 0 business Auto servis Omerčić Gradačac 17.000 KM 16.997 KM
73 library_books Motorna vozila za prevoz manje od 10 osoba account_balance Nacionalni park Sutjeska Tjentište 5. feb 2018 2 0 business Termag Rogatica 25.500 KM 16.950 KM
74 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona 26. mar 2018 1 0 business AC Boras Mostar 19.230 KM 16.666 KM
75 library_books Nabavka i isporuka automobila za potrebe Komunalne policije account_balance Općina Istočna Ilidža 8. maj 2018 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 17.000 KM 16.153 KM
76 error Nabavka vozila za potrebe JU account_balance Komunalno stambeni fond Cazin 2. apr 2018 1 0 business Una auto Bihać 15.500 KM 15.744 KM
77 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Čistoća Cazin 3. sep 2018 1 1 business Turbo trade Cazin, I-Selimović Cazin 7.000 KM 6.150 KM
78 library_books Nabavka jednog korištenog teretnog motornog vozila account_balance Budućnost Laktaši 23. aug 2018 1 0 business AS Star Banja Luka 4.500 KM 4.500 KM
79 library_books "Nabavka motornog vozila“ account_balance Općina Gračanica 27. nov 2019 1 0 business 17.664 KM 0 KM
80 library_books Javna nabavka putničkih motornih vozila za potrebe jedinica službe civilne zaštite Grada Goražda account_balance Grad Goražde 16. maj 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 25.641 KM 0 KM