# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Javna nabavka službenog putničkog vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 3. maj 2018 1 0 business Sladaboni Banja Luka 25.641 KM 25.623 KM
42 library_books Nabavka putničkom motornog vozila za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 8. jun 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 25.641 KM 25.600 KM
43 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 11. apr 2018 1 1 business Mobi Visoko 25.640 KM 25.598 KM
44 library_books Javna nabavka putničkog vozila za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 13. dec 2018 1 1 business Sladaboni Banja Luka 34.200 KM 25.555 KM
45 error Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 4. maj 2018 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 25.640 KM 25.555 KM
46 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Centar Sarajevo 6. jul 2018 1 1 business Uno Tešanj 25.000 KM 24.268 KM
47 library_books Nabavka motornog vozila i nabavku ugrađene sigurnosne opreme account_balance Agencija za nadzor nad tržištem BiH 10. apr 2018 1 0 business Autoservis Senković Odžak 23.925 KM 23.900 KM
48 error Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske 11. dec 2018 1 1 business Auto Plus Banja Luka 25.000 KM 23.752 KM
49 library_books Nabavka terenskog vozila za patronažnu službu Doma zdravlja Drvar account_balance Općina Drvar 4. maj 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 25.641 KM 23.722 KM
50 library_books Nabavka dva motorna vozila account_balance Institut za javno zdravstvo Republike Srpske 5. mar 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka, Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 0 KM 23.505 KM
51 library_books Nabavka 3 motocikla-skutera account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona 16. okt 2018 3 1 business MRM export - import d.o.o. 23.076 KM 23.076 KM
52 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Porodično savjetovalište Sarajevo 9. feb 2018 1 0 business Bunjo Sarajevo 23.076 KM 23.074 KM
53 library_books Nabavka terenskog vozila 4x4 account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 12. jun 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 22.880 KM 22.880 KM
54 library_books Nabavka jednog službenog putničkog motornog vozila account_balance Federalna uprava za inspekcijske poslove 25. okt 2018 1 0 business AC Betanija Sarajevo 22.222 KM 22.179 KM
55 library_books Nabavka novog terenskog teretnog vozila account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 25. okt 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 26.000 KM 22.003 KM
56 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Institut za mjeriteljstvo BiH 11. jun 2018 1 0 business Hercegovina auto Mostar 21.370 KM 21.358 KM
57 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona 25. maj 2018 1 0 business Cosmos Commerce Tuzla 21.367 KM 21.358 KM
58 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Institut za standardizaciju BiH 10. maj 2018 1 0 business Triab Sarajevo 21.367 KM 21.350 KM
59 library_books Nabavka putničkog i terenskog motornog vozila account_balance Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona 13. aug 2018 1 1 business Guma M Mostar, Cosmos Commerce Tuzla 21.367 KM 21.239 KM
60 library_books Kupovina putničkog motornog vozila account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 9. okt 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 21.000 KM 20.935 KM