# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabava vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede SBK/KSB account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 16. feb 2018 4 1 business Autocentar Beganović 68.000 KM 55.931 KM
22 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Radiotelevizija BiH 24. aug 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka 0 KM 55.115 KM
23 library_books Nabavka putničkih motornih vozila niže klase account_balance Grad Tuzla 21. maj 2018 3 1 business Cosmos Commerce Tuzla 55.000 KM 52.933 KM
24 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 11. okt 2018 3 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.282 KM
25 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo vanjskih poslova BiH 22. mar 2018 1 1 business M.R.M. Ljubuški 51.282 KM 51.273 KM
26 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Općina Novo Sarajevo 14. dec 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.268 KM
27 library_books Nabava automobila za potrebe Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 2. okt 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka, Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.257 KM
28 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila account_balance Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 21. maj 2018 2 2 business Auto Plus Banja Luka 68.000 KM 50.000 KM
29 library_books Nabavka motornih vozila i ostale opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 23. aug 2018 2 1 business Guma M Mostar, Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko, Iskra-Comerc Brčko 49.402 KM 48.980 KM
30 library_books Nabavka dva putnička auta account_balance Općina Mrkonjić Grad 30. apr 2018 2 1 business Auto Plus Banja Luka 50.000 KM 46.311 KM
31 error Nabavka automobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 25. apr 2018 3 1 business 42.735 KM 45.402 KM
32 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 12. sep 2018 2 2 business Lada auto Banja Luka, Autoservis i dijelovi BL Banja Luka, Autorad Pelagićevo, Šumooprema Banja Luka 48.925 KM 42.682 KM
33 library_books Nabavka vozila account_balance Općina Novi Grad Sarajevo 4. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 42.735 KM 38.766 KM
34 library_books Nabava motornog vozila account_balance Komunalno Livno 23. mar 2018 1 0 business AC Krželj Livno 36.000 KM 35.062 KM
35 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila nize srednje klase account_balance Služba za poslove sa strancima BiH 15. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 34.180 KM 34.170 KM
36 library_books Putnički automobil account_balance Hidroelektrane na Vrbasu Mrkonjić Grad 6. jul 2018 1 0 business Auto Servis NV Banja Luka 40.000 KM 33.300 KM
37 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 11. jul 2018 2 0 business Lada auto Banja Luka 32.990 KM 32.980 KM
38 library_books Nabavka i isporuka novih teretnih motornih vozila account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 26. jun 2018 2 0 business Nipex Tuzla 32.000 KM 30.900 KM
39 error Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 27. aug 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 29.920 KM 30.170 KM
40 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 3. sep 2018 1 0 business Bunjo Sarajevo 26.300 KM 26.239 KM