# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 error Nabava službenog automobila account_balance Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanskog kantona 10. apr 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
82 error Nabava vozila za potrebe općine Posušje account_balance Opština Posušje 12. nov 2018 2 0 business 28.000 KM 0 KM
83 error Nabavka motocikla za čuvara šuma account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. jan 2019 1 0 business 5.128 KM 0 KM
84 error Nabavka motornog vozila za potrebe službe za bezbjednost i zaštitu PU Stari Grad Sarajevo account_balance Opština Stari Grad Sarajevo 21. sep 2018 1 0 business 24.900 KM 0 KM
85 error Nabavka motornog vozila za prevoz manje od 10 osoba account_balance Osnovna škola Brekovica Bihać 13. jul 2018 1 0 business 18.426 KM 0 KM
86 error Nabavka novog putničkog vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Tuzla 14. jan 2019 1 0 business 36.000 KM 0 KM
87 error Nabavka polovnih autobusa za potrebe rada JP-a “Javni prijevoz” d.o.o Prozor-Rama account_balance Javni prijevoz Prozor-Rama 23. aug 2018 1 0 business Autocommerce Gornji Vakuf-Uskoplje, Fojnica prijevoz Fojnica 56.000 KM 0 KM
88 error Nabavka polovnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Nevesinje 3. sep 2018 1 0 business 24.000 KM 0 KM
89 error Nabavka polovnog putničkog motornog vozila account_balance Centar za kulturu Filip Višnjić Ugljevik 13. aug 2018 1 0 business 23.500 KM 0 KM
90 error Nabavka putničkog automobila account_balance Osnovni sud u Kozarskoj Dubici 3. dec 2018 1 0 business 21.600 KM 0 KM
91 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Velika Kladuša 3. dec 2018 1 0 business 23.000 KM 0 KM
92 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko sanskog kantona 5. dec 2018 1 0 business 26.000 KM 0 KM
93 error Nabavka službenog putničkog vozila za potrebe Općine Velika Kladuša account_balance Opština Velika Kladuša 23. apr 2018 1 0 business 70.000 KM 0 KM
94 error Nabavka terenskih motornih vozila account_balance Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske 18. dec 2018 2 0 business 49.999 KM 0 KM
95 error Nabavka vozila account_balance Opština Višegrad 4. jan 2019 1 0 business 25.426 KM 0 KM
96 error Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Olovo 27. dec 2018 1 0 business 80.000 KM 0 KM
97 error Putničko motorno vozilo account_balance Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu 14. nov 2018 1 0 business 60.000 KM 0 KM
98 error Putničko vozilo account_balance Republički zavod za statistiku Republike Srpske 12. dec 2018 1 0 business 48.700 KM 0 KM
99 error Ugovor o nabavci putničkog motornog vozila account_balance Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona 24. sep 2018 1 0 business 24.786 KM 0 KM
100 error Vozilo za prevoz - korišteno account_balance Osnovna škola Brekovica Bihać 25. sep 2018 1 0 business 15.384 KM 0 KM