# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Komus Gračanica 19. jan 2018 1 0 business Brijest Gračanica 36.000 KM 35.950 KM