# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Motorno putničko vozilo account_balance Općina Han Pijesak 15. jan 2019 1 0 business 28.632 KM 0 KM