# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog kombi motornog vozila za potrebe JU Dom zdravlja Donji Vakuf account_balance Dom zdravlja Donji Vakuf 3. sep 2018 1 0 business CM - Cozmetic market Vitez 49.570 KM 49.568 KM