# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - prevozna oprema putničko motorno vozilo account_balance Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona 12. sep 2018 1 0 business Una auto Bihać 34.188 KM 34.180 KM
2 error Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - prevozna oprema putničko motorno vozilo za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać account_balance Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona 3. aug 2018 1 0 business 34.188 KM 0 KM