# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabava putničkog motornog vozila account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 28. maj 2018 1 1 business Auto Koncept Široki Brijeg 56.500 KM 56.000 KM
2 library_books Nabava robe (motornog vozila) putem operativnog leasinga account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 23. apr 2018 1 0 business 49.300 KM 0 KM